Subscribe to newsletter


TRES DELS GRAUS QUE IMPARTEIX LA UPF, CONSIDERATS ELS MILLORS D’ESPANYA, SEGONS EL RÀNQUING D’”EL MUNDO”

Irene Codina,

La 22a. edició del rànquing “50 carreras”, que elabora aquest diari editat a Madrid, situa els graus en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Economia i en Relacions Laborals en la primera posició. Cinc titulacions més de la Universitat (Ciències Empresarials-Management, Comunicació Audiovisual, Dret, Periodisme i Administració i Direcció d’Empreses) se situen entre les cinc millors.

La UPF situa vuit de les seves titulacions de grau entre les millors de l’estat espanyol en la 22a. edició del rànquing "50 carreras" del diari El Mundo. Aquesta classificació, que avalua totes les universitats públiques i privades, recull les 50 titulacions de grau més demanades pels estudiants el passat mes de juliol i les cinc universitats més ben valorades on cursar-les.

El rànquing avalua un total d'onze titulacions de grau de les 27 que ofereix la UPF, entre les quals puntua en vuit: tres obtenen la primera posició (graus en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Economia i en Relacions Laborals, en aquest darrer cas, de manera ininterrompuda des del 2009); dues el segon lloc (grau en Finances i Comptabilitat, que a la UPF equival a Ciències Empresarials-Management, i grau en Comunicació Audiovisual); dues la quarta posició (graus en Dret i en Periodisme) i finalment, una el cinquè lloc (grau en Administració i Direcció d’Empreses).

Sobre la UPF, l'informe destaca que “és una universitat molt competitiva en recerca i té una forta vocació per la transformació educativa com a manera de donar resposta als reptes del futur. El seu compromís es concreta en la transferència d’un nou coneixement multidisciplinari que guiï la implantació de lideratges inspiradors”. Amb aquests resultats globals, molt semblants als de les darreres edicions, la UPF es manté entre les institucions més ben valorades.

Metodologia i criteris que ha tingut en compte el rànquing

El rànquing d'El Mundo presenta dades de 46 universitats espanyoles, que destaquen en alguna de les titulacions compreses, sent les públiques les que dominen la taula. S'han considerat un total de 25 criteris valoratius, repartits en tres grans apartats.

El primer apartat és un qüestionari a professors (prop de 3.000) de tot Espanya, suposa el 40% de la valoració final; el segon apartat recull les dades de la pròpia universitat (demanda universitària, recursos humans, recursos físics, pla d'estudis), els resultats (taxa d’abandonament, taxa de graduació, duració mitjana dels estudis, taxa de participació del professorat en projectes de recerca i producció de doctors) i informació de context (nombre de projectes de recerca en curs, nombre d’idiomes oferts, programes d’estudi a l’estranger, preu per crèdit i adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Tota aquesta informació suposa conjuntament el 50% de la valoració final.

Finalment, el tercer a apartat, que representa un 10% de la valoració, té en compte informació externa provinent de rànquings internacionals,  informes de l’ANECA i de diverses universitats de l’Estat.

Comments


To comment, please login or create an account
Modify cookies