Del 28 de marzo al 6 de junio 2020, se impartirá en la UPF Barcelona School of Management el nuevo Postgrado en Innovación y Design Thinking.

Este programa proporciona herramientas tecnológicas y metodológicas enfocadas en la gestiónde la innovación disruptiva o incremental, para desarrollar respuestas estratégicas ante la aparición de nuevos paradigmas y modelos de negocio

UPF

UPF Art Track neix en el marc del 25è. aniversari de la Universitat Pompeu Fabra, com una manera original de vincular universitat, art i cultura, obrint als veïns i ciutadans el seu patrimoni artístic i arquitectònic. 

UPF

Times Higher Education (THE), que elabora un dels rànquings universitaris de més prestigi i influència mundials, ha publicat l'edició 2019 del rànquing d’universitats joves "Young University Rankings", que recull les 351 primeres institucions de tot el món (101 més que en l’edició anterior) de menys de cinquanta anys d'antiguitat.

UPF

L’Escola d’Enginyeria de la UPF donarà 20 Beques Talent als millors estudiants que s’hi matriculin el curs 2019-2020. Els ajuts compten amb el suport d’Everis i Fundació Caixa d’Enginyers i consisteixen en una bonificació de 500 euros sobre l’import de la matrícula de primer curs. Es concediran de manera paritària entre homes i dones.


La Universitat Pompeu Fabra i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Igualtat, han signat un conveni en virtut del qual ambdues institucions col·laboraran per donar una resposta integral a les persones de la comunitat universitària de la UPF que hagin patit discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

UPF