La promotora Barcelonesa de Inmuebles, responsable del edificio de oficinas más sostenible del mundo, ha adquirido una parcela con 30.000 metros cuadrados edificables en el famoso distrito de Barcelona donde quiere replicar el modelo constructivo que le valió dicho reconocimiento.


Barcelona Activa publica un anàlisi en què explica que s'han creat 43.000 llocs de feina a les industries creatives de la ciutat en els darrers sis anys.


2019 ha estat un dels anys de més creixement al 22@. L’any ha acabat amb record d’inversió immobiliària i de lloguer d’oficines. El creixement també s'està donant a l'Associació en forma de nous associats (som més de 170 entitats associades), de més activitats programades, amb més participació i impacte, tant al Districte com al conjunt de la Ciutat.


Ocupará toda la planta 26, o, lo que es lo mismo, más de 800m² de espacio flexible de LOOM


Han passat dos anys des que l’Associació 22@Network encomanés a la Fundació IRES la presidència de la seva comissió de Responsabilitat Social Corporativa, amb l’objectiu de treballar conjuntament per a construir un districte socialment responsable.

Des de llavors, la iniciativa ha anat estretament lligada amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions  Unides, que ens serviria com a mapa de ruta universal per unir esforços entre empreses, organitzacions i ciutadania en el camí cap a una transformació global.