Subscribe to newsletter


TERESA RIESGO: "EL DISTRICTE 22@ ÉS UN PROJECTE DE PAÍS"

Irene Codina Altarriba,

La Secretària General d'Innovació del Ministeri de Ciènciai Innovació del Govern d'Espanya, Teresa Riesgo, destaca el potencialinternacional del 22@ com a districte innovador

Riesgo vaparticipar ahir en un esdeveniment organitzat per l'associació empresarial deldistricte 22@, el 22@Network BCN, per a donar a conèixer les estratègies iiniciatives del Govern d'Espanya en matèria d'innovació. A l'acte, van assistirrepresentants de les administracions locals de Barcelona i de la seva àreametropolitana, així com de la Generalitat.

EnricUrreta, president del 22@Network BCN, va iniciar a l’acte amb el seu discurs de benvinguda, en què vademanar “l'alineació del sistema de ciència públic amb la innovacióempresarial”, així com va reivindicar la necessitat que la legislacióautonòmica i estatal “promoguin mecanismes que donin solució a problemesvinculats a la innovació privada".

Per aquestmotiu, Riesgo va reiterar la voluntat del Govern Central que l'Estat adoptiun nou rol com a “agent innovador”, actuant des de l'àmbit públic per a “cohesionarla cadena de processos i accelerar la innovació i la capacitat de convertir elconeixement generat en riquesa”, entesa en el seu sentit més ampli, és adir, abordant els reptes actuals i aportant solucions amb impacte social,mediambiental i econòmic.

Concretament,amb relació al districte 22@, Urreta va destacar la importància de definir “estratègiescoordinades que permetin avançar al districte 22@ cap a un desenvolupamentpròsper i sostenible de la seva àrea d’influència”, així com extrapolar lafórmula 22@ a altres districtes del país. A aquesta qüestió, la SecretàriaGeneral va afegir que “és essencial que els diferents nivells del'administració es coordinin per al foment d'ecosistemes innovadors com el22@ de Barcelona a escala nacional”, adaptant aquest projecte a la realitatdels diferents entorns urbans. 

Addicionalment,Riesgo va emfatizar la rellevància del districte 22@ de Barcelona com unprojecte de país, ressaltant el potencial de Barcelona internacionalmentcom a ciutat innovadora, per davant fins i tot de Madrid. 

Per afinalitzar, la Secretària General del Ministeri de Ciència i Innovació vadefensar que “hem d'enorgullir-nos i posicionar internacionalmentl'ecosistema del districte 22@ si volem promocionar el mercat tecnològic iinnovador barceloní i espanyol”.

Comments


To comment, please login or create an account
Modify cookies