Subscriu-te a la newsletter


CATALUNYA ACONSEGUEIX LA CATEGORIA "STRONG INNOVATOR" AL RÀNQUING DE REGIONS EUROPEES INNOVADORES

Catherine Antheunissens,

Segons el Regional Innovation Scoreboard 2023 elaborat per la Comissió Europea, l'índex d'innovació a Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Els membres de l'associació 22@Network Barcelona contribueix a la millora de la situació de la innovació a Catalunya

Catalunya escala al rànquing d'innovació europeu i assoleix la categoria d'Strong Innovator, segons l'European Innovation Scoreboard 2023 elaborat per la Comissió Europea. D'aquesta manera, l'índex d'innovació global a Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea i deixa d'ocupar la posició de Moderate Innovator en la que ens havíem situat els darrers anys.

Aquest informe situa l'índex global de Catalunya en l'àmbit de la innovació en els 105,9 punts, del Regional Innovation Scoreboard. És a dir, el resultat de Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea, cosa que demostra que estem avançant positivament, tot i que encara som lluny de les posicions en la que ens agradaria estar.

Aquesta ha estat la 11a edició del Regional Innovation Scoreboard (RIS) i ofereix una avaluació comparativa del rendiment en recerca i innovació de 239 regions de 22 estats membres de la UE, a més d'altres països de l'àrea d'influència com Noruega, Sèrbia, Suïssa i el Regne Unit. El RIS acompanya l'European Innovation Scoreboard (EIS), que avalua el rendiment dels sistemes nacionals d'innovació. Proporciona un punt de referència regional d'innovació: l'Índex d'Innovació Regional (RII). Es tracta d'un indicador compost, que es basa en el mateix marc metodològic que l'EIS, tot i que resumeix el rendiment en menys indicadors a causa de la menor disponibilitat de dades en l'àmbit regional (21 indicadors enfront dels 32 de l'EIS).

La Comissió d'Innovació i Indústria 4.0

Per altra banda, la Comissió d'Innovació i Indústria 4.0 està formada per persones dedicades al món de la innovació i presidida per Antoni Paz, director executiu de la Fundació KIMbcn. Aquesta comissió persegueix l'objectiu de donar major visibilitat i rellevància a la innovació com a factor de competitivitat i creixement empresarial i element singular i fundacional de la filosofia 22@ Barcelona. Per aquest motiu la Comissió, analitza i debat sobre els resultats d’innovació de la ciutat, de Catalunya i a escala global cada any. Es tracta de sessions participatives de debat propositiu i de recomanacions per a les empreses i institucions del 22@. Cada any, la Comissió d'Innovació i Indústria 4.0, analitza els diferents indicadors de rendiment i entre ells el Regional Innovation Scoreboard i elabora un Informe anual amb totes les conclusions i recomanacions que han donat els participants en la Comissió.

Els resultats de l'anàlisi

La primera cosa a destacar és que Catalunya ha millorat progressivament i de forma contínua en el rendiment d’innovació en el període 2016-2023; tot i això, encara estem lluny de les regions líders en innovació.

 Segons el RIS2023, Catalunya destaca especialment en “Sol·licituds de marques per bilió de PIB regional” i en “Vendes d'innovacions new-to-market i new-to-enterprise a pimes com a percentatge de la facturació” (ambdues en una destacable posició 15 del total de regions, les més altes de tots els resultats catalans). També destaquem en el resultat del Percentatge de població de 25 a 34 anys que ha finalitzat l’educació terciària (posició 26 del total de regions analitzades). En aquests apartats estem al màxim nivell i apareixem com a una de les regions líders en innovació.

Millorar per convertir-nos en líders

En posicions menys destacades, però amb un rendiment positiu es troben aspectes relacionats amb el talent com el “Percentatge de població de 25 a 64 anys que participa en l'aprenentatge permanent”, els “Especialistes en TIC empleats com a percentatge de l'ocupació total”, l’“Ocupació en activitats intensives en coneixement com a percentatge de l'ocupació total” o en els “Individus que tenen habilitats digitals generals superiors a les bàsiques”.

Respecte als indicadors relacionats amb la recerca i la protecció de resultats innovadors, Catalunya també obté resultats positius en les “Coedicions científiques internacionals per milió d’habitants”, les “Publicacions científiques entre el 10% de les publicacions més citades mundialment com a percentatge del total de publicacions científiques de la regió”, les "Coedicions publicoprivades per milió d'habitants”, la “Sol·licituds de patents PCT per mil milions de PIB regional” i les “Aplicacions de disseny per bilió de PIB regional”.

Respecte a les inversions en R+D (“Despesa en R+D del sector públic com a percentatge del PIB” i “Despesa en R+D del sector empresarial com a percentatge del PIB”), tot i que estem en posicions baixes entre els “Strongs performers”, obtenim uns resultats que podem considerar optimistes tot i que clarament insuficients per fer el salt cap a les regions considerades líders en innovació.

Els resultats més crítics

Els apartats en què Catalunya obté els resultats menys destacats tenen relació amb la capacitat innovadora pròpiament del teixit empresarial i especialment de les PIMES. Els apartats més desfavorables que assenyala el RIS 2023 són el de “Despeses en innovació diferents de R+D a les pimes com a percentatge de la facturació” (el nostre pitjor resultat), el de “Despeses en innovació per persona empleada (PIMES)”, el de les “PIMES que introdueixen innovacions de productes com a percentatge de les PIMES” així com el de “PIMES que introdueixen innovacions en els processos empresarials com a percentatge de les PIMES”. També hem de millorar en la cooperació “PIMES innovadores que col·laboren amb altres com a percentatge de les PIMES” (aquest és el nostre segon pitjor resultat) i en el d’ocupacions dedicades a innovar “Ocupació en PIMES innovadores com a percentatge de l'ocupació total”.

Tampoc podem estar satisfets en els resultats relacionats amb la sostenibilitat a partir de les “Emissions a l'aire en partícules fines (PM2.5) a la indústria” que indiquen els riscos per la salut humana i pel medi ambient de l’activitat industrial. Altres regions més industrialitzades que Catalunya obtenen resultats considerablement millors.

Conclusions finals

Una regió innovadora es beneficia d’un creixement econòmic sòlid, una millor qualitat de vida, un enfocament cap a la sostenibilitat, una atracció de talent més gran i una capacitat més gran per enfrontar els desafiaments del futur. La innovació és un motor clau per al desenvolupament i el progrés d’una regió al panorama global. L’objectiu és, i ha de ser, que Catalunya sigui una de les regions líders en innovació a escala europea i formar part de l’exclusiu club dels “Top-25 Regional Innovation Leaders”.

És important que Catalunya sigui líder en innovació per diversos motius claus:

1. Competitivitat econòmica: La innovació impulsa el creixement econòmic i la competitivitat. Les empreses i les indústries innovadores tendeixen a ser més productives, eficients i capaces d'adaptar-se ràpidament als canvis del mercat. També per atraure inversions, generar ocupació de qualitat i augmentar-ne la participació en l'economia global.

2. Millora de la qualitat de vida: La innovació porta al desenvolupament de noves tecnologies, productes i serveis que poden millorar la qualitat de vida de les persones. Innovacions en àrees com la salut, l’educació, l’energia, el transport i la infraestructura poden tenir un impacte significatiu en el benestar dels ciutadans.

3. Desenvolupament sostenible: La innovació juga un paper crucial en el desenvolupament sostenible. Les regions innovadores poden trobar solucions creatives per abordar desafiaments ambientals, com ara la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, la gestió eficient dels recursos naturals i la promoció d'energies renovables. La innovació també pot fomentar pràctiques empresarials més sostenibles i contribuir a construir una economia circular.

4. Atracció de talent: Les regions líders en innovació tendeixen a atraure i retenir professionals talentosos. Les persones creatives i emprenedores busquen entorns on puguin desenvolupar les idees i trobar oportunitats de creixement. Una Catalunya amb un sòlid ecosistema d'innovació es pot convertir en un imant per al talent i beneficiar-se de les contribucions d'individus altament capacitats.

5. Resiliència davant de canvis: En un món que canvia constantment, la capacitat d'adaptació és essencial. Catalunya estarà més ben preparada per enfrontar els desafiaments i les pertorbacions que poden sorgir, sigui per canvis tecnològics, econòmics o socials. La innovació fomenta la creativitat, l'esperit empresarial i la col·laboració, cosa que permet diversificar l’economia i trobar solucions innovadores als problemes emergents.

Des de l'associació 22@Network Barcelona continuarem treballant per aconseguir-ho.

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte
Modificar cookies