EL 22@ INSPIRA 80 DISTRICTES DE TOT EL MÓN

by Secretaria Tècnica,

VIA Empresa ha publicat avui un article sobre la presentació del cens empresarial del 22@ al passat 22@Breakfast així com sobre la influència que evoca el districte a 80 altres districtes d'innovació:

El 22@ de Barcelona cotitza a l'alça i ja serveix d'inspiració a 80 districtes d'innovació d'arreu del món. "Silicon Valley és en molts sentits el precursor del concepte de districte d'innovació, però el 22@ de Barcelona, establert a principis del 2000, és vist com la inspiració per a més de 80 districtes de tot el món: des de Kendall Square a Boston a mitjans del 2000 fins a districtes més recents a Londres, Nova York, Singapur, Filadèlfia, Pittsburgh, Rotterdam i Eindhoven", asseguren des del Gran Canal Innovation District Manifesto de Dublin.

Així ho ha posat de manifest també el 22@Network BCN, principal catalitzador d'empreses i institucions del districte d'innovació, que tot just acaba d'acollir dins l'associació a grans empreses com Amazon, Cisco, Schneider Electric o Schibsted, entre d'altres. Alhora, el 22@Network presidit per Xavier Monzó ha presentat en col·laboració amb l'Institut Cerdà un estudi sobre el cens d'empreses i l'avaluació de la funció socioeconòmica del districte per a la capital catalana on es posa de manifest "el creixement progressiu de l'impacte econòmic respecte Barcelona".

Amb les xifres a la mà, l'associació constata que el 22@ ja representa un 9% del valor agregat brut (VAB) de Barcelona, un percentatge superior al 7% en altres paràmetres com la població, les empreses o la superfície. En aquest sentit, el director de l'Àrea de Territori i Sector Públic de l'Institut Cerdà, Lluís Inglada, ha destacat tant "l'increment progressiu del pes en nombre d'habitats respecte el total de Barcelona" així com "el percentatge més gran de població jove respecte a la mitjana de la ciutat".

L'estudi també posa de manifest que el percentatge d'activitats en informació i comunicació del 22@ a partir del 2009 duplica els de fora del districte i que també són de vital importància activitats com el comerç al detall i a l'engròs, la indústria manufacturera, les activitats professionals, científiques i tècniques i les activitats administratives i auxiliars. Amb un 42% del total de les empreses, el 22@ genera el 53% de tot el VAB de la zona d’estudi.


Llegeix la notícia completa

Comments


To comment, please login or create an account

SIGN IN

Do you want to stay updated on the latest news and events in the 22@ district?
Modify cookies