VIA Empresa ha publicat avui un article sobre la presentació del cens empresarial del 22@ al passat 22@Breakfast així com sobre la influència que evoca el districte a 80 altres districtes d'innovació.