COMISSIÓ DE TALENT I NOVES PROFESSIONS

Oct.
17

Reunió de la Comissió de Talent i Noves professions , dimarts 17 d'octubre de 9.00h a 10.30h al Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona).

Ordre del dia i assistents

A continuació trobeu un repàs sobre els punts tractats a la sessió del passat dimarts 17 d'octubre, presidida per Enric Peig, representant de la Universitat Pompeu Fabra. 


1- Presentació de la proposta CANAL ESPORT 22@

Es presenta la proposta feta per l'empresa CET 10 per organitzar activitats esportives per als professionals de les empreses associades. Podeu accedir aquí al document de la proposta.

Es proposa un model de pagament per part de les empreses en funció de la seva quota (la quota és funció del nombre de treballadors i per tant les empreses interessades en participar podran beneficiar-se en major mesura quants més treballadors hi treballin). A la taula següent es pot veure una previsió del pagament per empresa en el cas que totes les empreses associades estiguessin interessades a participar.


Es proposa fer una primera estimació de les empreses interessades. Es destaca la importància de tenir un horari idoni per dur a terme les activitats (migdia o tarda).

Quant es tingui una primera previsió d'empreses interessades es prendrà una decisió.


2- Seguiment del Mapa de Formació al 22@

El mapa de formació ha tingut bona acollida entre les entitats. La major part han enviat les descripcions per a la fitxa.

S'han de treballar aspectes relacionats amb la presentació de la informació: presentació per nivells, buscador, etcètera. Aquesta feina pot ser encarregada a un estudiant en pràctiques. que es contractarà una vegada acordades les especificacions. 

3- Altres

  • Taller Talent Internacional que se celebrarà dilluns 23 a les 17.30h. Més informació a l'enllaç. Assistència limitada.
  • Difusió enquesta de mobilitat. És molt important que les empreses facin arribar a tots els seus treballadors aquesta enquesta que ha preparat la Universitat Pompeu Fabra, per conèixer alguns detalls de la mobilitat obligada dels professionals del districte. Podeu trobar l'enquesta al següent enllaç.
  • FP Dual. Es proposa fer una comissió especial tractant el tema de la Formació Professional Dual, amb empreses que estan aplicant aquest sistema de formació i on es doni resposta a les qüestions sobre la seva posada en marxa i aplicació.

Jul.
6

Reunió de la Comissió de Talent i Noves professions , dijous 6 de juliol de 9.00h a 10.30h al Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona).

Ordre del dia i assistents
Enric Peig, president de la Comissió i vocal de la Junta Directiva de 22@Network en representació de la Universitat Pompeu Fabra, obre la sessió i demana una breu presentació per part dels assistents.

A continuació trobeu una breu descripció dels Punts tractats.

1) Programa 30 plus

Montse Sanz presenta aquest programa de Barcelona Activa, que té l'objectiu de contractar en condicions avantatjoses persones aturades de 30 anys o més. Les contractacions es poden dur a terme fins a finals de setembre de 2017. Podeu trobar més informació a l'enllaç.

2) Mapa de Formació del 22@

El Mapa de Formació del 22@ és un recull de tots els centres de formació del districte, considerant tant la reglada com la no reglada, i des dels nivells d'infantil i primària fins el grau i el postgrau universitari.

El mapa ja està a la xarxa, tot i que cal encara completar-lo i millorar algunes funcionalitats. Podeu consultar-lo a l'enllaç.

3) Comissió de RSC

En l'últim punt de l'ordre del dia Montserrat Tohà, directora de la Fundació IRES, va presentar la propera comissió de RSC de l'associació. La comissió vol coordinar les accions de RSC de les empreses associades i fer del 22@ un districte amb Impacte Social al Territori. En definitiva treballar per un desenvolupament del districte inclusiu i socialment responsable. Podeu consultar la presentació a l'enllaç.

En Jesús Camas, de Barcelona Activa va aprofitar per parlar d'un nou programa de Barcelona Activa destinat a donar formació in company sobre RSC a 15 empreses. 

Comentaris


Per a comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte