Socis

Constituïda el 29 de juliol de l'any 2004, l'Associació d'Empreses i Institucions 22@Barcelona esdevé una iniciativa de la societat civil per a participar activament en el procés de desenvolupament i consolidació del districte 22@ com un espai dinàmic, transformador i tecnològicament capdavanter.

L'Associació la formen actualment 112 empreses i es regeix per una Assemblea General i una Junta Directiva.