COMISSIONS DE TREBALL

Les Comissions de Treball són reunions dels associats per proposar, engegar i fer el seguiment dels projectes de l'associació.

Donat l'àmbit multisectorial de l'associació, les comissions aborden temes de caràcter transversal. Les comissions són presidides per un membre associat. Aquestes són les dotze comissions amb els seus presidents:

1.- Estratègia 22@, Consell Assessor, presidida per en Ramon Salabert (Telefónica)

2.- Transformació Digital, presidida per en Xavier Monzó (Grupo ICA)

3.- Emprenedoria i Innovació, presidida per Enric Urreta (CINC)

4.- Smart City i Models de Negoci, presidida per Isabel Ordoyo (ALTRAN)

5.- Serveis a les Empreses i RRHH, presidida per Àlex de Dios (Beabloo)

6.- Cooperació Públic Privada, presidida per en Josep Aracil (Informática El Corte Inglés)

7.- Networking i Noves Tecnologies, presidida per Iolanda Triviño (Valkiria Hub Space)

8.- Talent i Noves professions, presidida per Enric Peig (Universitat Pompeu Fabra)

9.- Empresa i Medi Ambient, presidida per Teresa Batlle (PichArchitects)

10.- Urbanisme i Territori, presidida per Javier Bernades (Cushman & Wakefield)

11.- Màrqueting i Comunicació, presidida per en Sergi Vicente (Barcelona TV)

12.- Universitats i Centres Tecnològics, presidida per en Benjamín Suárez (UPC School)