Exempció de responsabilitat 

La informació continguda, ia la qual es té accés a través de la pàgina web www.22network.net (la "pàgina web") ha estat proporcionada per ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS DEL 22 @ BARCELONA per subministrar a l'usuari informació de caràcter general. Aquesta informació no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei legal, comptable, fiscal o de qualsevol altre àmbit professional. Així mateix, s'adverteix que la informació podrà variar segons els canvis en la normativa vigent en la matèria o determinats fets o circumstàncies aplicables a aquesta.

ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS DEL 22 @ BARCELONA no garanteix la interrupció ni retards en l'accés a la pàgina web, com tampoc el fet que la informació no contingui errors, omissions o virus. En conseqüència, la informació és proporcionada sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre la seva exactitud, precisió o integritat, ni es garanteix que sigui completa.

En cap cas, ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS DEL 22 @ BARCELONA, els seus socis, professionals o empleats seran responsables per qualsevol dany directe, indirecte, incidental, punitiu, derivat o de qualsevol altre tipus, incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la responsabilitat per pèrdua de dades, per dany emergent o lucre cessant, amb independència de la formalització de qualsevol acció, derivats o relacionats amb la pàgina web, qualsevol contingut d'aquesta o al que s'accedeixi per l'ús de la pàgina, o la seva còpia, display o qualsevol altre ús.

Propietat Intel·lectual

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació, continguda en les pàgines web www.22network.net, a títol enunciatiu però no limitatiu, la mateixa recopilació de la informació, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials , denominacions, logos i altres signes distintius o links de tercers, informes, articles, entre d'altres, són propietat i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ASSOCIACIÓ dE empreses i institucions del 22 @ BARCELONA o, si es el cas, de tercers .

L'accés a les pàgines de ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS DEL 22 @ BARCELONA en cap supòsit suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'ús, transformació, adaptació, alteració, explotació, reproducció , distribució o comunicació pública d'aquests continguts sense l'autorització prèvia i expressa de ASSOCIACIÓ dE empreses i institucions del 22 @ BARCELONA o del tercer titular dels drets afectats. Es prohibeix la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a la pàgina web o que s'utilitzin contravenint la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual o industrial i, especialment, els materials continguts a la pàgina no poden ser utilitzats per a qualsevol ús o de caràcter públic o comercial.

L'usuari té els drets de visualitzar, obtenir una còpia en la memòria cau del seu ordinador, com reproducció transitòria i accessòria i que per si mateixa no tingui significació econòmica independent, i fins i tot imprimir els textos, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar aquests continguts a tercers.