L'OPINIÓ: CAP A UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE, SEGUR I INCLUSIU EN ELS DESPLAÇAMENTS A LA FEINA

per Irene Codina Altarriba,

Estem davant d’un nou escenari de la mobilitat, on estem col·lectivament canviant un mode que s’ha forjat al llarg del segle XX i que portarà canvis profunds en la manera que entenem la mobilitat avui en dia on altres mitjans de transport, com anar a peu, amb bicicleta, en transport públic i en cotxe compartit, han de ser protagonistes enfront del vehicle privat motoritzat amb un baix nivell d’ocupació Estem en un moment on es reflexiona a on ens ha portat urbanisme extensiu de baixa densitat fomentat al llarg de les darreres dècades, que ha fet que l'única alternativa que tenen molts treballadors i treballadores per arribar a la feina és el vehicle privat de motor (automòbil i motocicleta), fet que n'ha universalitzat l'ús i ha generat una dependència col·lectiva. El repte és com poder revertir això, disminuir els impactes de la mobilitat i guanyar en qualitat de vida, seguretat, reduir la petjada en C02, reduir biaix de gènere, en definitiva guanyar en confort per la majoria de la població.

La mobilitat per accedir a la feina es una mobilitat que, si bé capta 16% de la mobilitat dels residents a la regió metropolitana de Barcelona en l’escenari pre-covid (sense considerar les tornades a casa), el 52% d’aquesta es resol en vehicle privat i tan sols el 22% en modes actius (caminant, en bicicleta o en vehicles de mobilitat personal) (2019, EMEF). Aquestes xifres, que han tingut un comportament essencialment estable des de l’any 2005 pel que fa al repartiment modal, han patit un canvi d’inflexió important com a conseqüència de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 de la pandèmia. El vehicle privat per motiu de feina va experimentar durant l’any 2020 un clar ascens, arribant per primera vegada des de la sèrie històrica de l’EMEF al 60% al conjunt de la regió.

La majoria d'administracions i empreses continuen considerant els desplaçaments a la feina com una qüestió privada que cada persona ha de resoldre pel seu compte, tot i que existeix l’obligació de tenir redactat un PDE en empreses de mes 199 treballadors i treballadores, tal com esta recollit a la mesura EA6.3 del Pla Director de Mobilitat 2020-2025 que proposa que es redactin aquests plans a totes les empreses de l’àmbit 40 (establert pel pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire) amb 199 treballadors/es o més, i de més de 500 persones treballadores a la resta de l’àmbit SIMMB.

També l’hauran de redactar aquelles empreses que es considerin que són una implantació singular, segons els requeriments del Decret que regula els estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.

No obstant això, els costos ambientals, socials i econòmics de la mobilitat quotidiana de les plantilles justifica abordar aquest tema amb la participació de tots els actors implicats.

En aquest sentit, és important, per una banda, conscienciar les diferents parts, però alhora donar-los les eines i exemples per poder tractar aquest tema amb la major eficàcia possible. Per tant, aquesta jornada té per objectiu conèixer més i millor com impacta la mobilitat a les seves estructures, reflexionar sobre com es poden mitigar aquests impactes, dotar-los d’instruments de planificació, monitorització i seguiment per al desenvolupament de mesures. En definitiva, és necessari que hi hagi una pressa de consciència per part de les empreses perquè esdevinguin corresponsables en els reptes que planteja la transformació dels models de mobilitat, energètic, ambiental i social.

Ara cal doncs que el conjunt de les empreses i administracions siguin corresponsables en la gestió de la mobilitat a la feina impulsant la redacció del plans de desplaçaments d’empresa i que les accions a promoure siguin potenciar el transport públic, el transport a la demanda, el cotxe compartit els desplaçaments actius a peu i en bicicleta.

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’ajuntament de Barcelona disposa des de fa uns mesos d’un recurs adreçat a les empreses siguin aquestes publiques o privades, que es l’Oficina de Mobilitat Laboral, que te per missió acompanyar a les empreses a redactar els plans de desplaçaments d’empresa, peça necessària per gestionar la mobilitat dels seus treballadors i treballadores en els seus desplaçaments domicili feina.

El conjunt d’actors de la mobilitat a la feina, empreses, treballadors i administracions han pendre part del canvi modal a la ciutat, en benefici de la salut ambiental, vial i energètica del conjunt de la ciutadania

Manel Ferri Tomàs
Oficina de Mobilitat Laboral de l’Ajuntament de Barcelona

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte

SUBSCRIU-TE!

Vols estar sempre assabentat de les últimes novetats i els events al districte 22@?
Modificar cookies