22@NETWORK BCN CELEBRA LA PRIMERA COMISSIÓ DE MOBILITAT PRESENCIAL

by Carla Escolà Costa,

El passat 16 de desembre, es va celebrar la primera comissió presencial de mobilitat, una comissió que va néixer a principis de 2021 i que, degut a la pandèmia, no havia tingut l’ocasió de reunir els seus membres de manera presencial fins la data. La comissió, liderada per Nina Kavaliova (SC Manager de Westfield Glòries), va tenir lloc a les oficines de 22@NETWORK BCN.

A la reunió hi van participar representants de Westfield Glòries, Vanapedal, Vadecity, TIER mobility, MB Motors, KIM Bcn i la Universitat Pompeu Fabra. Es va fer un repàs de les accions que s’havien dut a terme durant el 2021, com la participació de la comissió de mobilitat a l’International Mobility Congress de Sitges i la incorporació d’aquesta al Clúster de Mobilitat Railgrup.

També es va obrir un interessant debat del que sorgiren problemàtiques i propostes de millora que podrien aportar un valor respecte a la mobilitat al districte 22@. A partir d’aquest debat, es planificaran els objectius i projectes de cara a l’any vinent, que es centraran en optimitzar i fer més sostenible la mobilitat dins i cap al districte 22@.

Si vols participar a la comissió de mobilitat o vols més informació sobre les accions i els projectes d’aquesta, envia un missatge a mpuigbert@22network.net.

Comments


To comment, please login or create an account

SIGN IN

Do you want to stay updated on the latest news and events in the 22@ district?
Modify cookies