Informació de la Inscripció
Informació bàsica sobre protecció de dades

Donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa vigent, informem que les seves dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és l’Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona, amb la finalitat de mantenir un directori d’empreses i entitats relacionades amb el barri del Poblenou de Barcelona i per fer-li arribar informació que considerem que pugui ser del seu interès, i no seran cedits a cap persona o empresa, ni es tractaran fora d’aquestes finalitats sense el seu consentiment. Té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat a través de comunicació dirigida a l’adreça electrònica info@22network.net (adjuntant còpia del DNI). Així mateix, te dret a presentar una reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos quan ho considereu oportú. Més informació de la nostra Política de Privacitat a link

Informació de l'esdeveniment


INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL. COM CANVIARÀ EL MÓN I LA TEVA VIDA


Torre Telefónica Diagonal 00 (Plaça d'Ernest Lluch i Martin, 5)68 persones assistiran a aquest esdeveniment