COMISSIONS DE TREBALL DEL 22@NETWORKBCN


Les Comissions de Treball són reunions dels associats per proposar, engegar i fer el seguiment dels projectes de l'associació.

Donat l'àmbit multisectorial de l'associació, les comissions aborden temes de caràcter transversal. Les comissions són presidides per un membre associat. Aquestes són les sis comissions amb els seus presidents: